Saturday, 3 October 2015

Art & meditation - If every 8 year old in the world is tauht meditation, we will eliminate violence from the world within one generation


Very large painting mixed media by Jane Monica Tvedt.

If every 8 year oild in the world is tauht meditation, we will eliminate violence from the world within one generation


“It is never too late to turn on the light. Your ability to break an unhealthy habit or turn off an old tape doesn't depend on how long it has been running; a shift in perspective doesn't depend on how long you've held on to the old view. 


When you flip the switch in that attic, it doesn't matter whether its been dark for ten minutes, ten years or ten decades. The light still illuminates the room and banishes the murkiness, letting you see the things you couldn't see before.Its never too late to take a moment to look.” 

― Sharon SalzbergReal Happiness: The Power of MeditationMeditation is healthy for body, mind & soul. 


Meditasjon er sunt

Meditasjon har en biologisk effekt på kroppen, og ser ut til å kunne stimulere immunsystemet og deler av hjernen.

Meditasjon forandret aktiviteten i hjernen, slik at forsøkspersonene opplevde rundt halvparten så mye smerte.

Bare én dag med intens mindfulness-meditasjon endret oppførselen til genene hos en gruppe mennesker, mens en gruppe som hadde drevet andre, rolige aktiviteter ikke fikk noen forandring.

Meditasjon mot stress, fobier og angst. Oil painting by Jane Monica Tvedt


“Meditation is not a way of making your mind quiet.

It is a way of entering into the quiet that is already there -

buried under the 50,000 thoughts

the average person thinks every day” 
― Deepak Chopra

Oil painting by Jane Monica Tvedt


IF EVERY 8 YEAR OLD IN THE WORLD IS TAUGHT MEDITATION , WE WILL ELIMINATE VIOLENCE FROM THE WORLD WITHIN ONE GENERATION - DALI LAMA http://forskning.no/alternativ-behandling-forebyggende-helse-medisin-menneskekroppen-hjernen-immunforsvaret-psykologi

http://forskning.no/alternativ-behandling-medisinske-metoder-menneskekroppen-hjernen-stress/2011/04/meditasjon-mot

http://forskning.no/content/meditasjon-endret-genene

Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: