Monday, 11 May 2015

"Te Jærs" & TruthOilpaintings by Jane Monica Tvedt


Nå tagnar bølgje mot stranda inn
og skarven kviler på steinen sin.
Det doggar stilt over mark og eng
og natta lokker med mjuke seng.

-Tobias Skretting
An old Photo from Stavanger year 1959 - Foto v/flyvåpnets fotorekognoseringsskvadron, Sola

Oilpaintings by Jane Monica Tvedt

“The Light is more than some abstract, unknowable energy force. Light is Truth. If Light is truth, then darkness must be lies. Each and every lie we tell to ourselves and others casts the shadow of separation upon us. Every time even the most minor deception is revealed and the truth is made known we are re-united with the Light. So, Let there be Light. Those are the words by which you can create your own magnificent world.” - Renee Bledsoe, Addiction Alchemy


From my art journalDikt av Torvald Tu, fra boka '' te jærs''

Og høna spurde sin hane så gild
''Hev du elska fleir enn meg?''
Hanenav hjarta gjorde seg til:
''Nei aldri andre enn deg,
du er den stasnasa høna eg veit
og evig så er me eitt''

''Du aldri hev nebbast med andre då?
Aldri, så sant eg gjel,
tatlehøns skal du 'kje høyra på
det er lygn mest alt dei fortel!
Og aldri så vil du frå meg gå?
Nei, det må du vel forstå

Ein time etter gjekk hanen og fann
makk til ei anna ei
og elska den nye så hjarta brann
og bryska seg gjæv og brei!
Det er einast deg som eg elskar, du
det kan du for evig tru

Torvald Tu


Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: