Thursday, 5 February 2015

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.”


Heia alle sammen, jeg flytter nå " de røde damene" og Kunstprosjektet Gla`i deg over til det ordinære FB galleriet. Arbeidet med å støtte veiledningssenteret for pårørende fortsetter, men det ble litt mye styr å ha flere FB sider. Innen noen dager så sletter jeg denne siden https://www.facebook.com/kunstprosjektGlaideg , og for alle dere som her her, så hadde det vært utrolig kjekt om dere "LIKE" min andre side. Vil oppdatere med kunst og kort av de røde damene slik at det blir ryddig og med en bedre oversikt. Der inne finner dere også link til Instagram,pinterest, og twitter, (hvor jeg gjerne ytrer og deler artikler av det som har med menneskerettigheter/rus/pårørende å gjøre. Tusen takk for følget så langt, og koselig om du blir med videre wink emoticon


 Jane Monica Tvedt - Empire of heart & writings

Art by Jane Monica Tvedt 


“The purpose of any charity is simply to turn people's mirrors into windows. An outward view of the world's needs are vast in comparison to an inward one.” 
― Shannon L. Alder“This is what you shall do; Love the earth and sun and the animals, despise riches, give alms to every one that asks, stand up for the stupid and crazy, devote your income and labor to others, hate tyrants, argue not concerning God, have patience and indulgence toward the people, take off your hat to nothing known or unknown or to any man or number of men, go freely with powerful uneducated persons and with the young and with the mothers of families, read these leaves in the open air every season of every year of your life, re-examine all you have been told at school or church or in any book, dismiss whatever insults your own soul, and your very flesh shall be a great poem and have the richest fluency not only in its words but in the silent lines of its lips and face and between the lashes of your eyes and in every motion and joint of your body.” 
― Walt Whitman

Kortene selges ved Stavanger universitetssykehus og NKS veiledningssenter for pårørende. “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” 
― Mahatma Gandhi
Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: