Friday, 9 January 2015

Meditation is healthy & Meditation diversity - Meditasjon er sunt & Meditasjonens mangfold - The five major religions – Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam all practice forms of meditation.

Meditasjon er sunt & Meditasjonens mangfold

Meditasjon har en biologisk effekt på kroppen, og ser ut til å kunne stimulere immunsystemet og deler av hjernen

All religions practice forms of meditation. While many religions offer the same essential practices, each religion has its unique orientation; drawing on its own special symbols, stories, and teachings; favoring certain practices, subjects, and goals. The five major religions – Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam all practice forms of meditation. 


Not even the deepest sleep 
will give you such a rest as meditation can.
—Swami Vivekananda


«Det indre livet er
menneskets minst
utforskede kontinent fordi
det er så utilgjengelig, så
stort og rikt»
Biskop emeritus Martin Lønnebo

Quranic  Verses: [3:17] They are steadfast, truthful, submitting, charitable, and meditators at dawn.

You have to grow from inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.
Swami Vivekananda«Tid brukt til indre fornyelse er aldri
bortkastet. Det gir drivstoU til reisen
og vil forme veven i vårt indre liv.»
HENRY NOUWEN, katolsk prest og forfatter

We must always bear in mind that we are not going to be free, but are free already.  Every idea that we are bound is a delusion.
Swami Vivekananda

«Vi trenger å gjenoppdage oss
selv og vi trenger å varme oss i
lyset fra Guds kjærlighet»
CHARLES RINGMA, professor og forfatter


“It does not matter how long you are spending on the earth, how much money you have gathered or how much attention you have received. It is the amount of positive vibration you have radiated in life that matters,” 

― Amit Ray«Uro er en form for stress. Den
som er stresset har ikke tid til
å finne lykke, for kroppen er
innstilt på kamp.»
Biskop emeritus Martin Lønnebo


Religion is a question of being and becoming, not of believing.
Swami Vivekananda

«Mange tror at
meditasjon er en type
tilbaketrekking, men
jeg tror heller det er å
oppsøke et indre rom
som gir mulighet for å
la ting synke inn»
STEINAR IMS (45), prest og daglig
leder ved Kirkelig dialogsenter“Meditation is not hard to understand. Anyone who knows how to worry knows how to meditate. Worriers are skilled in the meditation process but are meditating on the wrong kind of thoughts.” 

― Jim BergThrow away all weakness. Tell your body that it is strong, tell your mind that it is strong, and have unbounded faith and hope in yourself.   
Swami Vivekananda

“When you plant a seed of love, it is you that blossoms.” http://www.johnpaulcaponigro.com/blog/9419/all-religions-practice-forms-of-meditation-meditation-is-a-universal-practice/

http://forskning.no/alternativ-behandling-forebyggende-helse-medisin-menneskekroppen-hjernen-immunforsvaret-psykologi

file:///C:/Users/Eier/Downloads/areopagos_meditasjon_prosjekt_2013_2015.pdf

http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/meditasjonens-mangfold.html

http://www.masjidtucson.org/God/meditationverses.html


Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: