Friday, 2 January 2015

Kreativitet og Positive tanker. Ca 90% av "hvordan vi føler oss", blir bestemt av HVA vi sier til oss selv at vi er og hva vi føler?Bli bevisst på å tenke positivt om deg selv. Affirmasjoner er alltid i første person og presensform og inneholder ALLTID positive påstander om deg selv. Visste du at omtrent 90% av "hvordan vi føler oss", blir bestemt av HVA vi sier til oss selv at vi er og hva vi føler? Du blir faktisk det du tenker! Skriv en liste på minst 20 affirmasjoner (positive tanker om deg selv!) Les eller si den høyt for deg selv, minst 2 ganger om dagen.  Se hva som skjer.  


“A blank canvas...has unlimited possibilities.” 

“There are no mistakes in art.” 

The root of creativity is not actually in the brain, though, but in the soul. It is here from which you derive inspiration.


Positive selvbekreftelser

I listen nedenfor er det gitt en del eksempler på positive bekreftelser:

Jeg klarer å utføre det meste av hva jeg vil.
Jeg kan få til nesten alt jeg ønsker meg.
Folk liker meg.
Jeg vet at noen er glad i meg.
Jeg liker ham
Jeg er glad i henne.
Jeg blir i godt humør av ...
Regn får meg til å føle at jeg lever.
Dette blir gøy.
Jeg kan påvirke mine tanker.
Jeg synes det er spennende å leve.
Jeg har mange gode egenskaper jeg ennå ikke har oppdaget.
Jeg vil leve sundt.
Jeg er i godt humør.
Dette er en fin dag.
Denne dagen skal jeg glede meg over.
Jeg utvikler meg videre dag for dag.
Det er noe positivt i de fleste mennesker.
Andre kan stole på meg.
Jeg synes andre mennesker er interessante.
Jeg godtar meg selv som jeg er.
Jeg er stort sett fornøyd med meg selv.

Don’t Limit Your Thinking

Too many people confuse ‘creativity’ with ‘art’. Obviously, someone who has talent in painting pictures or writing songs is a creative person. But creativity is not only limited to those who are gifted in the arts.
A scientist or an engineer can be creative—otherwise how would we have such innovative thinkers? How does someone get the inkling to try to convert mold into life-saving antibiotics? How do we end up with a small box made of metal and plastic on the desk that has the power to connect us instantly with people and information around the world?
You may not be specifically an artist— but if you are a spiritual person, you are able to not only think outside of the box, but dig down deep into yourself to connect with a higher wisdom that guides you.

“Life is a wave of love for a lover, a gift for a giver, a drama for an actor, and a canvas for a painter.” 


“Time is a canvas, so paint your own life.” 

http://www.psychicsuniverse.com/articles/spirituality/living-spiritual-life/spiritual-guidance


Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: