Wednesday, 14 January 2015

Din støtte til NKS veiledningssenteret for pårørende kan gjøre en forskjell - 4 nye kort er nå i salg på Stavanger universitetssykehusSmå og store God Bedring kort av de røde damene.

Din støtte til NKS veiledningssenteret for pårørende kan gjøre en forskjell -  4 nye kort er nå i salg på Stavanger universitetssykehus - kortstativet står rett ved siden av blomstene. Små kort er også i ferd med å komme på plass.


Prøv ikke å få alt til å gå som du gjerne vil, men ønsk heller at alt skal gå som det går, og det vil gå deg godt her i livet.Tidligere artikkel: "De røde damene" - GRATULERER til NKS Veiledningssenter for pårørende - Sandnes - og en stor takk til St. Svithun Hotell - Stavanger universitetssykehus SUS

Følg hjertet og Gratulerer - er nå å få i liten størrelse


“There is neither happiness nor misery in the world; there is only the comparison of one state with another, nothing more. He who has felt the deepest grief is best able to experience supreme happiness. We must have felt what it is to die, Morrel, that we may appreciate the enjoyments of life. 
" Live, then, and be happy, beloved children of my heart, and never forget, that until the day God will deign to reveal the future to man, all human wisdom is contained in these two words, 'Wait and Hope.” 
― Alexandre Dumas


Jeg samlet flere av mine malerier og tegninger i en liten bok med sitater.  Kjekt å ha med seg rundt, og for å få et lite sammendrag av hva jeg gjorde i år 2014
Veiledningskontoret på Sandnes har flere malerier for salg, og hvor deler av salget går direkte til veiledningssenteret. 
There is some good in this world, and it's worth fighting for.” 


NKS Veiledningssenter Vest Norge

Senteret har kontor i Sandnes og Haugesund og eies av Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Rogaland.
Veiledningssenteret er et livsynsnøytralt tilbud.
 
NKS Veiledningssenter for pårørende i Vest Norge er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige, innsatte i fengsel/personer politiet er i kontakt med og etterlatte etter rusrelaterte dødsfall.
Foreldre, samlivspartnere, barn av, søsken, besteforeldre, svigerfamilie, nære venner eller andre med nær tilknytning er velkommen til oss.
Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer, kommer i kontakt med politiet eller blir satt i fengsel kan være svært vanskelig. Fortvilelse, uro, frykt, skam og uvisshet er noe av det som sliter i en slik situasjon. Vold og overgrep er også vanlig. Mange pårørende er rådløse og vet ikke hva de skal gjøre. Mange går alene med tanker og følelser.
Vi gir veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper og tilbyr:
  • individuelle samtaler, enten over telefon eller på kontoret
  • oppfølging av barn og unge
  • parsamtaler
  • familiesamtaler
  • ulike samtalegrupper

Ansatte i veilednigssenteret er kvalifisert gjennom faglig, relevant utdannelse og har taushetsplikt.
Pårørende som tar kontakt gis også anonymitet ved at det ikke føres journal.
Veiledningssenteret skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, undervisning og foredrag. For at tilbudet vårt skal bli best mulig legger vi stor vekt på samarbeid med andre instanser, offentlige og private.


Avd. Sandnes                                                           
Flintergt. 4                                                                      
4307 Sandnes                                                                
E-post:  kontakt@veiledningssenteret.net                       
Tlf.: +47 51 66 42 02                                                     
Pårørende - en ressurs


Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: