Tuesday, 12 August 2014

"De røde damene" - GRATULERER til NKS Veiledningssenter for pårørende - Sandnes - og en stor takk til St. Svithun Hotell - Stavanger universitetssykehus SUS
  GRATULERER til NKS Veiledningssenter for pårørende - Sandnes - og en stor takk til St. Svithun Hotell v/Stavanger universitetssykehus SUS for å ta godt imot - "De røde damene" som fra i dag av vil være til Salgs på SUS v/hovedinngangen. 


Prosjeket Gla`i deg har tatt neste steg ut i den store 
verden for å bruke kunst og ord
som virkemiddel for hjelpe medmennesker med å
skape endringer i samfunnet.


Overskuddet av inntektene går til inntekt for Veiledningssenteret på Sandnes, Daglig leder Signe Nijkamp, og St. Svithun Hotell, Daglig leder Marit Jelsa er med som sponsor for å være med å skape en inntekt til veiledningssenteret for pårørende, innen Rus,  Alkohol, fengsel, og kriminalitet. 

 Bilde av Jane Monica Tvedt som er tegneren av de "Røde damene" og Marit Jelsa, Daglig leder v/St Svithun Hotell v/SUS

Kort med konvolutt koster 40 kr.

Jeg håper at mange vil ønske å støtte opp om prosjektet hvor overskuddet av inntektene for «De røde damene» går direkte til Veiledningssenteret på Sandnes, Rogaland.


Skal i gang med å tegne ny Heading til Kortstativet, men det vil se noe lignende ut som dette. Klarte ikke å vente med å fortelle den gode nyheten om at Kortene er til salgs fra og med i dag på SUS

Kortene selges også ved Veiledningssentrene for pårørendende i hele NORGE


Du kan også bestille kort fra hjemmesiden, samt ta en titt på annen kunst. Har du noen spørsmål, send meg gjerne en epost: 
Marit Jelsa, Daglig leder v/St Svithun Hotell v/SUSN.K.S. Veiledningssenter er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Vi har taushetsplikt og din historie blir ikke nedtegnet og oppbevart hos oss. 


                                             Avd. Sandnes, Daglig leder Signe Nijkamp                                                              
                                                        Flintergt. 4, 4307 Sandnes                                                                 
E-post:  kontakt@veiledningssenteret.net                      
Tlf.: +47 51 66 42 02

Du finne mer informasjon på FAcebook og på NKS sin nettside. Vakkert sagt: Snowflakes are one of nature's most fragile things, but just look at what they can do when they stick together......

Må dette være en av dagene
....da du opplever ting du ikke har drømt om.
....da dine øyne plutselig forbløffes.
....da dine ører overveldes av stillheten.
Må dette være dagen for en ny start, en dag vi synes å se like til universets grenser.
Ukjent
Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: