Wednesday, 16 July 2014

Zentangle - Når pennen beveger seg fritt over arket, kommer den på sporet av noe jeg selv aldri ville kommet på.


Å tegne, doodle, zen tangles kan være en fin måte å meditere på. 
For å tegne blir du nødt til å holde fokus på det du gjør, ergo så er du i øyeblikket.

Zentangle has become an international phenomenon that now has applications in stress reduction, educationtherapy and even motivational training.

«All kunst inneholder svar på hva et  menneske er.»    (Georg Brandes)

Bildet kommer fra innsiden et sted, intuitivt uten at jeg kan forklare hvorfor det ble slik. Det bare ble slik. Men kanskje forstår jeg det senere en gang...........

Zentangle itself may be relatively new, but the basic principles involved are as old as the history of art. It includes ritual [a core practice in ancient and contemporary arts] and mirrors the symbols, designs and patterns of numerous cultures [Mayan, Maori, Celtic, and American Indian, for example] from ancient through present times. And like “doodling” it is based on a human behavior in which one refrains from planning and allows lines and shapes to unintentionally emerge.

«Et maleri er et dikt uten ord.» (Kung-fu-tse.)


“There are no mistakes in Zentangle, so there is no need for an eraser. If you do not like the look of a stroke you have made, it then becomes only an opportunity to create a new tangle, or transform it using an old trusty pattern. A Zentangle tile is meant to be a surprise that unfolds before the creator's eyes, one stroke at a time.” 
― Beckah Krahula


Et fragment av et større bilde som det tok mange dager å lage. Det er utrolig
hva pen og papir kan gjøre i det å samle tankene. 

Det er nå engang bevist at kunst har helbredende virkning på sinnet både av den som skaper og av den som ser på. Men det kan også ha motsatt virkning for noen som gjør at et bilde f.eks kan fremme aggresjon og irritasjon. Men uansett følelse, så er det eieren av følelsen som har en jobb å gjøre. 

It’s Self-Soothing. Repetitive creative work, in and of itself, can be calming and self-soothing. In fact, some of the preliminary research on the Zentangle process indicates that engagement in the process has measurable relaxation benefits. This is particularly true if you accept this process as one with no expected outcome other than the enjoyment of putting the pen to paper and staying open to whatever emerges.

It’s Simple. Zentangle art only requires a black pen and paper; you can do it just about anywhere. I can attest to the fact that any airplane flight goes by more pleasurably when I am tangling. Look for things you can tangle on like business card, coasters and even newspapers [tangle right over the printed pages].

It Teaches How to Own Mistakes. Using a pen on paper requires that you risk making mistakes; in fact, most tangle art has at least some misplaced lines which cannot be erased. Tangling teaches you how to incorporate what seem like “mistakes” into the overall pattern of the design. It’s a great metaphor for everyday life—nothing is ever perfect, but how you adjust to imperfections [mistakes or the unexpected] in life is what really matters.

It Reinforces “Aimlessness.” Many Zentangle enthusiasts highlight the tangle doodle process as a form of mindfulness. I like to think of tangling as a form of "creative aimlessness." Zen master Thich Nhat Hanh observes that we need to cultivate aimlessness in life rather than continually striving to be “number one.” For example, when we practice walking meditation, we are not trying to arrive anywhere in particular; in fact, if we stay focused on the future, we lose the joy of our steps in the here and now. The same is true of the process of tangling. If we get caught up in judgment and deliberation, we are not in the here and now. But if we simply enjoy the creative process, we can enjoy every single moment of it and that is ultimately what any creative expression offers us. Zentangle teaches us not to rush and to take good care of ourselves in the present moment—after all, the present moment is all there is. Innimellom maling, collage, og oljemalerier så er det befriende å tegne. En egen liten historie som utfolder seg på arket. Enhver kan  skape sine egne tanker utifra hva du ser. 

Kunsten kan hjelpe oss å bruke sansene mer effektivt, bli bedre kjent med drivkrefter og strenger i vår personlighet, samt gi oss innblikk i hva forskjellighet dreier seg om.

Benefits and Uses of the Zentangle Method

It is fascinating to learn how other people are using the Zentangle method. Here's a list of benefits others enjoy from practicing the Zentangle Method. This list continues to grow as people apply the Zentangle Method in ways we never considered.
 • Relaxation
 • Journalling
 • Insomnia (Improved sleep by creating a Zentangle before bedtime)
 • Self-esteem
 • Inspiration
 • Panic attacks (For fear of flying, creating a Zentangle during takeoff and landing)
 • Modify behavior
 • Create beautiful works of art
 • Nurture and develop creative abilities
 • Relieve stress
 • Improve eye/hand coordination
 • Develop/rehabilitate fine motor skills
 • Team building and group focus
 • Therapy
 • Anger management
 • Addiction therapy tool
 • Early artist development and appreciation
 • Increase attention span and ability to concentrate
 • Home schooling
 • Brainstorming
 • Problem Solving
 • Design inspiration
 • Stretching and warm-up for artists
 • Stress reduction


Når en lager skisser, eller kladder eller bare leker så kommer ideene
ofte som perler på en snor. De tar deg alltid videre inn et sted du aldri før har besøkt. Du står opp med fuglene og legger deg med stjernene, alltid i endring og aldri helt den samme du var i går. 

"For å personifisere det ubevisste kan vi tenke oss et kollektivt menneskevesen som har i seg egenskapene fra begge kjønn, som transcenderer både barn og gammel, fødsel og død, og som har til sin disposisjon erfaringer fra en til to millioner år. Et slikt vesen ville være … en drømmer av eldgamle drømmer … Det ville være i besittelse av en levende fornemmelse for rytmene i vekst, blomstring og oppløsning."
- C.G. Jung

Enhver kunstner skriver sin egen selvbiografi.


«Når pennen beveger seg fritt over arket, kommer den på sporet av noe jeg selv aldri ville kommet på.»

Det er bare du, i kraft av deg selv som kan
sette din tanke fri. Kunsten er å ignorere tanken og bare la den 
plapre i vei................;)
Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: