Sunday, 13 July 2014

Vennlighet & Muddy road


Vennlige ord er som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
                              Salomos ordspråk 16.24
 


“Don't wait for other people to be loving, giving, compassionate, grateful, forgiving, generous, or friendly... lead the way!” 
― Steve Maraboli

Når du begynner å spørre deg selv hvem du er har du tatt det første skritt på en vei som bare vil ende når du har funnet et svar. Dersom du vil ta deg bryet med å foreta en inngående analyse av deg selv, og tenke rolig over det du finner, vil du til slutt oppdage at det er en del av deg selv som tar imot strømmen av inntrykk fra den ytre verden, og som også tar imot de følelser og tanker som disse inntrykk skaper. Denne dypere del av deg selv er ditt sanne vesen.

Ӂ, jeg kunne synge herlige sanger til din pris!
Du har ikke visst hvem du er -
Du har blundet i deg selv hele ditt liv.
De latterlige dumheter er ikke deg
Under dem og inni dem
ser jeg at du holder deg skjult 
Hvem du så er - krev det som er ditt”


Kroppen er livets oppholdssted og ikke dets essens. Du blir ikke definert av din fysiske skikkelse men av ditt indre selv - den du egentlig er.

”Vi kan ikke tenne når vi vil
Den ild som bor i hjertet
Ånden blåser og er stille
I mysteriet holder sjelen til”

- Marcello Haugen 

Oljemaleri 

Muddy Road

Tanzan and Ekido were once traveling together down a muddy road. A heavy rain was still falling.

Coming around a bend, they met a lovely girl in a silk kimono and sash, unable to cross the intersection.

"Come on, girl" said Tanzan at once. Lifting her in his arms, he carried her over the mud.

Ekido did not speak again until that night when they reached a lodging temple. Then he no longer could restrain himself. "We monks don't go near females," he told Tanzan, "especially not young and lovely ones. It is dangerous. Why did you do that?"

"I left the girl there," said Tanzan. "Are you still carrying her?" 

- Spiritual Story by Unknown
Vennlighet


Å være vennlig mot et annet individ er et steg på den opplyste vei.

Vi er alle endel av hverandre, av samme sjel, derfor er det du gjør mot andre, også rettet mot deg selv.

Tre ting i menneskelivet er viktig : det første er å være snill, den andre er å være snill, og den tredje er å være snill. - Henry James
Ønsker deg en vakker dag!Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: