Tuesday, 8 July 2014

Tenk en ny tanke - How people treat you is their karma; how you react is yours


Å hente frem bilder som en tidlige har malt kan gi "dagens inspirasjonskick"
Det skal ikke så mye til  før en ser
alt i annet perspektiv. 


“Yellow is a very favorable vibration for mental or intellectual activity, as it promotes a clear state of mind. Yellow heightens your awareness and alleviates depression, sadness, or any kind of despondency. Yellow vibration foods are: pineapples, bananas, grapefruit, lemons and corn.” 
― Tae Yun Kim

“If you send out goodness from yourself, or if you share that which is happy or good within you, it will all come back to you multiplied ten thousand times. In the kingdom of love there is no competition; there is no possessiveness or control. The more love you give away, the more love you will have.” 
― John O'Donohue"If you believe in things like “like attracts like” then the absolute best way to attract what’s best for you is to love yourself to the point where you are filled with love, and will only attract to your life everything that confirms this belief about yourself. It’s actually very simple, really." -- Anita Moorjani


“There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence, transform a yellow spot into sun” 
― Pablo Picasso
I en abstrakt tanke kan man fokusere på noe annet. 

                     
Sagt om gulfargenYellow, the color of sunshine, hope, and happiness, has conflicting associations. On one hand yellow stands for freshness, happiness, positivity, clarity, energy, optimism, enlightenment, remembrance, intellect, honor, loyalty, and joy, but on the other, it represents cowardice and deceit. A dull or dingy yellow may represent caution, sickness, and jealousy.
Studies show that the meaning of the color yellow can be warmth, cheerfulness, increased mental activity, increased muscle energy. The color yellow helps activate the memory, encourage communication, enhance vision, build confidence, and stimulate the nervous system.

Karma is action, and Vipaka, fruit or result, is its reaction.


The Samyutta Nikaya states:

"According to the seed that’s sown,
So is the fruit you reap there from,
Doer of good will gather good,
Doer of evil, evil reaps,
Down is the seed and thou shalt taste
The fruit thereof."
Karma is a law in itself, which operates in its own field without the intervention of any external, independent ruling agency.Think of a star. A star burns its very substance to give light to others.You need to be like a star.

“Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at the moment.” 
― Eckhart Tolle

Om Karma

Den nye tids åndelighet innebærer at vi flytter vår spirituelle forståelse fra 
det mekanistiske nivå til det kvantefysiske nivå. Siden Beatles dro til India og 
hippietiden introduserte østlig åndelighet til Vesten på en ny måte har forestillingen 
om karma og dharma på mange måter slått rot hos spirituelle søkere i vesten. 

”Gjennom å tillate andre å ha de kontraster og erfaringer i sine liv som de ønsker å 
erfare, kan vi tillatte oss selv det samme. Den loven dreier seg både om absolutt aksept av 
det som skjer med andre og det som hender med oss selv.”

http://www.ildsjelen.no/wp-content/uploads/2010/11/KarmaDharma.pdf

En ny dag!
Jeg har fått en vakker gave. En ny dag som kun er min. Det er opp til meg å velge hva jeg bruker gaven til.

Dagen står der i min dørsprekk, venter på å komme inn. Full av blanke, rene sider med all verdens farger til.Hvordan kan jeg best utnytte denne gaven jeg har fått?

Jeg må velge varme farger, ikke farge arket grått. Jeg vil bruke dagens timer til å være positiv.

Glede mennesker jeg møter Gi oppmuntring og smil.Uansett så må jeg huske at når dagen er forbi, har de ting jeg sa og gjorde tråkket opp en sti.
Det er opp til meg å styre hvor den stien fører hen. Ønsket er at du som ser den kan se sporet av en vei.............. -Ukjent 


Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: