Saturday, 5 July 2014

Make the NOW the primary focus of your life - En helt vanlig dag.Noen tanker og refleksjoner da jeg ryddet i min lille samling av ting og tang. På en uke skjer det så mye, både det som er vakkert og fint, og hendelser som jeg skulle ønske jeg kunne slippe. Men sånt er livet.  Alt er en enhet. Glede og sorg går hånd i hånd. 

"Kunst er følelser, og kunst er en åpning til følelser, egne og andres. Kunst kan provosere, kunst kan berolige, kunst kan strukturere og samle, og kunst kan utfordre. Kunst gir minner og kunst åpner for nye refleksjoner. Kunst gir assosiasjoner. Sagt på en annen måte: I fag som psykologi og psykiatri speiler kunsten de ulike dimensjonene i faget, og kan brukes aktivt i behandlingen av mennesker med ulike følelsesmessige utfordringer." -  Jan Olav Johannessen
 

“Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.” 

"Kunsten kan gi et annet fokus. Den kan gi andre og nye opplevelser, og bidrar til refleksjon og ettertanke. For mange gir kunsten en opplevelse av glede og lindring, og bidrar til å få i gang den gode samtalen. God kunst kan være næring for sjelen, og bidra til økt livskvalitet. Kunsten setter farge på grå dager, og kan gi håp og trøst."-  Per Andreassen 

 “We will see every human beings as Christ and we will help Hindus to be better Hindus, Muslims to be better Muslims, and Christians to be better Christians"(Mother Teresa).” 

“To love without need or without expectation of restitution, that is how we ought to love.” 
― Criss Jami


Lær deg å fly, i allefall i tankene...........

What the caterpillar calls the end of the world, 
the master calls a butterfly. -R. Bach

YOU

See all in its genuine perfection
Step beyond your thoughts
Smile at them as they appear 
They are not your truth
The internal light shines radiant, 
Look deep into the mirror 
And see the beloved
You. - by Jane Monica Tvedt
 


 "While carrying responsibilities, never forget to smile." —Amma

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” 
― Mahatma GandhiTil minne om et kjært menneske som gikk bort. 


Vi bøyer vårt hode i sorg,
ditt blikk og din stemme er borte,
vi skal savne ditt nærvær, ditt vesen,
vi skal ikke se deg igjen.

Vi bøyer vårt hode ærbødig
for alt hva du var, hva du gjorde,
og det som ga mening til livet,
for den som fikk være deg nær.

Vi løfter vårt hode i glede
ved minner om deg og din tid.
Om din tid i blant oss er over,
så er du en del av vårt liv.
Kjell BaalsrudThere is no death because what God created shares His Life.
There is no death because an opposite to God does not exist.


 Why wait for Heaven? Those who seek the Light are merely covering their eyes. The Light is in them now. Enlightenment is but a recognition, not a change at all.Positive affirmasjoner, eller positivt selvsnakk drar deg ut av tanker du helst ikke vil ha. Jeg har en regel for meg selv. Hvis jeg tenker en tanke som ikke er god, så skal jeg minst tenke 10 som er vakre og gode, og som gjør godt. Det virker. Bare prøv! 

“Affirmations are our mental vitamins, providing the supplementary positive thoughts we need to balance the barrage of negative events and thoughts we experience daily.” 
― Tia WalkerThe Inspired Caregiver: Finding Joy While Caring for Those You Love


"Death of the ego leads to deathlessness. When the ego dies, you live eternally in bliss." —Amma Det er godt å ha små og stor planer. En lærer mye av å rote i hva en har gjort før. Små ord, små dikt og kort. Mine "kladdeplaner" Kort er det blitt, men de ser ganske anderledes ut. 
Det gir inspirasjon i å rydde. Hodet blir klart, tankene faller på plass, og en kan fortsette med en smule mer erfaring, og ny visdom 


Klok er den som kan kunsten å lytte. 


Ikke begymre deg for resultatet av dine handlinger - bare rett oppmerksomheten mot selve handlingen. Resultatet vil komme av seg selv.

“Jeg tror på intuisjon og inspirasjon
Til tider føler jeg meg sikker på at jeg har rett
Selv om jeg ikke vet årsaken. “ - 
Albert Einstein
What a liberation to realize that
the voice in my head is not who I am.
Who am I then?
The one who sees that. - 
Eckhart Tolle

Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: