Tuesday, 1 July 2014

Inngang for besøkende - Garden Lauvås - Dikt og ORD


For alle som har vært på garden på Lauvås, så har en nok sett dette skiltet. Inngang for besøkende. 
Gjestfrihet er ordet som beskriver godt alle som jeg kjenner i fra Lauvås. 


ORD

Ordene gir oss bilder
Som åpner landskapet,
Og fører oss til verdens ende.

Ord er åndedrett fra menneske til menneske,
Fra folk til folk,
Så lenge det heter i dag.

I det innerste rommet er ord som druer,
Gode i munnen, og gode for hjertet.
Ordene er synlige i vår ferd
Fra fødsel til grav.

Fortellingen om livet, er fortellingen om ordet.
Det er alle språk i en sum.
Det er ordet som lever og ånder
For alle mennesker, og gir seg selv,
Så vi kan vokse i kjærlighet og kjennskap til ordet,
Som er kilden til evig liv.

- Dikt av Sigve Lauvaas

Jeg er den heldige eier av boken som Enok Lauvås har laget for etterslekta. 
Mest av alt er jeg heldig fordi jeg har bodd på denne flotte garden som liten. Alle gode minner i fra tiden på Lauvås er gode å ta med seg. 


Sann kjærlighet 

Sann Kjærlighet er en gave
En gave som når den deles
Spres som høstløv i vinden
Eller som snøflak en vinterdag

Elsker du
Og forenes med din elskede
Bringes fløyelsmyke dryss
Av sommefuglkyss
På ditt kinn

Omfavn og ta i mot
Overgivelse hengir seg
Til den elskedes vilje
Og søker intet

Kjærlighetens eksistens
Er i alt og alle
Bli stille
hør den hvisker
fri som fuglen
den kan ei fanges
eller eies...

Dikt av Jane Monica Tvedt

Katten på Lauvås. 
Sauene på garden var nysgjerrige, og følte seg nok ikke helt trygge på min tilstedeværelse. De har det nok godt her på garden.
 Dyr er mine venner. Godt jeg ikke spiser venner. 
Lurer på hva de tenkte? 
"En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr." - Ghandi

 Me som stamme få Lauvås.


Ord over grind
Du går fram til mi inste grind,

og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram, 

var lova som gjalt oss to. 
Anten vi møttest tidt eller sjeldan 
var møtet tillit og ro.

Står du der ikkje ein dag eg kjem

felle det meg lett å snu 
når eg har stått litt og sett mot huset 
og tenkt på at der bur du.

Så lenge eg veit du vil koma i blant 

som no over knastande grus 
og smile glad når du ser meg stå her, 
skal eg ha ein heim i mitt hus.

Ingen sier det så vakkert som Haldis Moren Vesaas
    Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: