Saturday, 19 July 2014

De forente nasjoners bønn - Det er morgen igjen, vesle håp og verden frotterer seg med nyvasket solskinn.


All it takes is one bloom of hope to make a spiritual garden. ~Terri Guillemets


The important things in life

A philosophy professor stood before his class with some items on the table in front of him. When the class began, wordlessly he picked up a very large and empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with rocks, about 2 inches in diameter.

He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was.

So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles, of course, rolled into the open areas between the rocks.
He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was.
The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up the remaining open areas of the jar.
He then asked once more if the jar was full. The students responded with a unanimous “Yes.”
“Now,” said the professor, “I want you to recognize that this jar represents your life. The rocks are the important things – your family, your partner, your health, your children – things that if everything else was lost and only they remained, your life would still be full. The pebbles are the other things that matter – like your job, your house, your car. The sand is everything else, the small stuff.”
“If you put the sand into the jar first,” he continued, “there is no room for the pebbles or the rocks. The same goes for your life. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play with your children. Take your partner out dancing. There will always be time to go to work, clean the house, give a dinner party, or fix the disposal.”
“Take care of the rocks first – the things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand.”
Author Unknown

Hope is a walk through a flowering meadow. One does not require that it lead anywhere. ~Robert Brault


“Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.” Do you know what you are?
You are a manuscript of a divine letter.
You are a mirror reflecting a noble face.
This universe is not outside of you.
Look inside yourself;
everything that you want,
you are already that. - Rumi


De forente nasjoners bønn
Planeten jorden er bare
en liten stjerne i Verdensrommet.
Det er vår plikt å gjøre den om 
til en planet der alt levende
ikke lenger trenger
lide under krig, sult og frykt
og ikke lenger er helt
fornuftsstridig splittet av
rase, hudfarge og ideologi.

Gi oss mot og styrke til å begynne
på denne oppgaven i dag,
slik at våre barn
og våre barns barn
en dag skal bære navnet:

Menneske – med stolthet
I 1945 ble den verdensomspennende organisasjonen FN (De Forente Nasjoner) grunnlagt. 
Formålet var - og er – å skape varig fred i det internasjonale samfunn. 


Det er ingen vei til fred. Fred er veien 
Mahatma Gandhi 

You must be the change you want to see in the world. 
Mahatma GandhiMakt trenger du bare hvis du planlegger noe ondt.
For alt annet rekker kjærlighet 
Charlie Chaplin


Ønsker deg en  vakker fredful dag!


Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

1 comment:

subodh kumar misra said...

Thanks. Love & Light!