Friday, 27 June 2014

Life is what you make it – a school, a battlefield or a playground.Livet går i en sirkel i generasjoner og inkarnasjoner. 


Er du alltid ærlig med deg selv?
Eller innbiller du deg at du er ærlig med deg selv?

“Have a creative day as you contemplate today on...
"Having an idea is not a problem. Identification with the idea creates the problem.”
― Sri Amma Bhagwan.Følg ikke i de gamles spor, men søk hva de søkte. Matsuo Basho

“There are two aspects of individual harmony: the harmony between body and soul, and the harmony between individuals. All the tragedy in the world, in the individual and in the multitude, comes from lack of harmony. And harmony is the best given by producing harmony in one's own life. ” 
― Hazrat Inayat Khan


 I morgen heter vårt i dag - i går, 
og all vår fremtid heter fortid siden, 
men det forklarer at hvert nu vi når 
er selve evigheten midt i tiden. 

“Becoming the observer (step back) you begin to live in process, trusting where our source is taking you. You begin to detach from the outcome. That detachment allows you to stop fighting and allows things to just come to you; you no longer make things happen but allow them to show up. The fight is gone!” 
― Wayne W. Dyer


Hvis det ikke er mine tanker, hvem er det sine da?

 “The Awakened One sees the observer and the observed as one. The unawakened one sees the observer and the observed as different.” 


“Manifest plainness,
Embrace simplicity,
Reduce selfishness,
Have few desires.” 
― Lao Tzu


“There is a crack in everything.
That's how the light gets in.” 
― Leonard Cohen

Alle sannheter gjennomgår tre stadier;
Først blir de latterliggjort.
Deretter blir de voldsomt motarbeidet.
Til slutt blir de akseptert som helt innlysendeDarkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.” 
― Martin Luther King Jr.


“To Do Today
1. Sit and think
2. Reach enlightenment
3. Feed the cats” 


“I have lived with several Zen masters -- all of them cats.” 
― Eckhart Tolle

All kunst er lek. Lek med ord. Livet er egentlig en lek de alle fleste ikke forstår.  Når du slutter  å leke, kan man ikke lenger være kreativ og fri. 

Ha en fin dag! ;)


Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: