Wednesday, 7 May 2014

IT’S MY CHOICE- Våg å være

Tegning av Jane Monica Tvedt


                                                                       IT’S MY CHOICE
I get a gift every morning, the gift of a new day,
It’s up to me whether I make it bright, joyful or grey.
I can choose to be Happy, Successful and Content,
Or dishonor it with worry, anger or resent.”
― Maddy Malhotra


Våg å være 

Våg å være ærlig
Våg å være fri
Våg å føle det du gjør,
si det du vil si.
Kanskje de som holder munn,
er reddere enn deg.
Der hvor det har gått i lås
må noen åpne vei.

Våg å være sårbar.
Ingen er av stein.
Våg å vise hvor du står.
Stå på egne bein.
Sterk er den som ser seg om
og velger veien selv.
Kanskje de som gjør deg vondt
er svakest likevel.


Våg å være nykter.
Våg å leve nå.
Tiden er for kort til flukt
Bruk den mens du kan.
Noen tregner alt du er,
og at du er sann.Av Hans-Olav Mørk

Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: