Monday, 28 April 2014

Røyrmyrå - Ein jærbu er anten ein som bur på Jæren, eller ein som kjem derifrå. - Surrealistisk jærkunst


 Jeg syns det er flott at min onkel Enok Lauvås har laget 2 bøker fra slekta vår. Dette er den første boken og den heter: Historia om slekta til Ane og Peder. Den surrealistiske jærkunsten, som jeg lager har sin opprinnelse i fra Røyrmyra på Jæren. Etter hvert som jeg har lest om slekta, så har min egen interesse for Jæren og for alle de menneskene som bor der blitt større. 

Legger ved et lite utdrag ifra Wikipedia: 

Jæren er eit kystlandskap i Rogaland fylke. Fram til byrjinga av 1900-talet var stavemåten «Jæderen» i bruk. Namnet Jæren kjem av det norrøne jaðarr som tyder ‘rand’, ‘kant’ eller ‘jare’. Namnet kan tyda ‘kanten mot havet’.
Jæren er det med sine 1070 km2 det største låglandsområdet i Noreg. Det flate landskapet ender i sandstrender, jærstrendene. Jæren er eit av dei beste landbruksområda i landet, men har òg mykje industri. Mykje av industrien er tradisjonelt knytt til landbruk, og mykje er knytt til oljeverksemda i Nordsjøen.
Forfattaren Arne Garborg vert omtala som "jærbu og europear". Ein jærbu er anten ein som bur på Jæren, eller ein som kjem derifrå. Dialekten (talemålet) vert kalla "jærsk".
Lokalavis for jærkommunane er JærbladetJærbanen er namnet på jarnbanelina Stavanger-Egersund. Jærbanen vart opna i 1878, og gjorde Jæren meir tilgjengeleg for reisande utanfrå. I denne tida var fleire kunstmålarar aktive på Jæren. Jærmålarar som Kitty Kielland og Nicolai Ulfsten var mykje på Jæren, og måla landskapsbilete.


Bildet er tatt fra forside og bakside av boka, og viser Røyrmyra. 


Noen sitat ifra Arne Garborg - dikter og poet i fra Jæren


Maleriet av De røde jærdamene henger til salgs på veiledningssenteret på Sandnes, sammen med mye annet kunst.http://veiledningssenter.no/vest-norge

Bildet øverst på siden viser en vindmaskin som stod på Røyrmyra mot slutten av 1800-tallet. 

Surrealistisk "jærlandskap" med vindmøller.

                                              Dette morsomme bildet har fått et godt hjem.

                                            Dette lille diktet om å være seg selv syns jeg er fint.

Vær deg selv.

Jeg elsker deg ikke bare for hva du er,
men også for hvem jeg er sammen med deg.

Jeg elsker deg ikke bare for hva du har blitt,
men også for hvordan du preger meg.

Jeg elsker deg fordi du har gitt meg mer
enn all verdens tro kan,
for å gjøre meg god,
og mer enn skjeben kan,
for å gjøre meg lykkelig.

Alt har du gjort uten en berøring.
uten et ord,
uten en bevegelse.

Bare ved å være deg selv.
Kanhende det er dèt som er vennskap,
tross alt.

Ukjent


Nå har jeg registrert meg på Bloggurat. Jeg har plassert min blogg i Sandnesnorske bloggkart!

No comments: